Naše usluge

Inženjerska geodezija

GEOTAUR pruža sveobuhvatni niz rešenja za geodetski premer, obuhvatajući topografska snimanja, geodetsku podršku za infrastrukturne projekte, praćenje deformacija, uvid u katastar i volumetrijska merenja. Naš tim obezbedjuje precizno prikupljanje podataka za razlicite potrebe projekta i pruža najtačnije rezultate.

  • 3DMAPPING TOPODATA ANALYSIS 07
  • DSCF0672.00 01 56 10
  • LAND SURVEYING 00
  • Volumes

Topografski premer terena

Koristeći kombinaciju klasične i savremene opreme za premer, prikupljamo precizne podatke za izradu topografskih mapa prilagođenih različitim primenama.

Obeležavanje i snimanje izvedenog stanja gradjevinskih objekata

Naše delatnosti obuhvataju infrastrukturne projekte, uključujući puteve, železnice, zgrade i brane. Pružamo sveobuhvatnu podršku geodetskog premera tokom životnog ciklusa projekta, uključujući snimanje postojećeg stanja, postavljanje referentnih mreza, horizontalnu i vertikalnu kontrolu na različitim nivoima i snimanje izvedenog stanja objekta.

Monitoring strukturalnih (deformacionih) promena

Nudimo sistematsko merenje i praćenje deformacija objekata. Parametri kao što su rotacija, pomeranje, nagib, elevacija i torzija se precizno izračunavaju. Naši podaci o deformacijama pažljivo se procenjuju na statističku značajnost i proveravaju prema određenim granicama kako bismo identifikovali potencijalne rizike.

Katastarsko snimanje

Rešite pitanja i nesuglasice oko granica imovine uz našu stručnost u katastarskom premeru.
Analiziramo pravne dokumente, zvanične planove i mape pripremljene od strane pravnih stručnjaka, inženjera i geodeta kako bismo tačno odredili i definisali granice imovine.

Premer u industriji rudarstva

Saznajte kolike su vam zapremine rezervi, količine eksploatisanog materijala u kamenolomima rudničkim jamama. GEOTAUR se ističe u proračunima zapremina, prezentujući podatke u različitim formatima, uključujući profile, sekcije, tabele iskopavanja/popune, grafikone i dijagrame.

Ukoliko želite da saznate više o našim servisima, prezmite Geotaur brošuru klikom na dugme ispod.

Naše usluge

Usluge koje nudimo

TERRESTRIAL LASER SCANNING DATA PROCESSING 03R
Terestričko lasersko skeniranje i obrada podataka

Tehnologija laserskog skeniranja obezbeđuje brz i isplativ metod za dobijanje preciznijih i veoma detaljnih 3D modela potrebnih objekata.

VERTICAL OBLIQUE PHOTOGRAMMETRY 02R 1024x576 1
Fotogrametrija

Fotogrametrija je grana geodezije koja koristi digitalne foto/video podatke, za merenje i interpretaciju prostornih podataka. Ova tehnika pruža precizne informacije o položaju, visini i obliku objekata na Zemlji.

3d modeling bim slide

3D modelovanja i BIM

Koristeći različite tipove softvera Geotaur može kreirati inteligentne BIM 3D modele sa određenim nivoom detalja, od LOD 100 do LOD 400.

Potrebna vam je pomoć?

Uživamo u profesionalnim izazovima i uvereni smo da ćemo pronaći najbolje rešenje za naše klijente.