Naše usluge

GIS i Web Mapiranje

U GEOTAUR-u smo posvećeni pružanju visokokvalitetnih GIS (Geografski informacioni sistem) usluga koje unapređuju vaše poslovne projekte i donose značajne prednosti. Poboljšavamo vaše strateško planiranje, pojednostavljujemo kompleksne procese kako bismo olakšali komunikaciju, pružamo realne uvide i podstičemo bolju saradnju.

  • GIS WEB MAPPING 01R
  • GIS WEB MAPPING 02R
  • GIS WEB MAPPING 03R

Donošenje Odluka Na Osnovu Podataka

Naše GIS usluge su dizajnirane da vam pruže uvide zasnovane na prikupljenim podatcima. Sa GEOTAUR-om ste opremljeni da donosite strateške odluke na osnovu sveobuhvatne analize prostornih podataka.

Efikasnost i Optimizacija

Razumemo važnost efikasnosti u vašim projektima. Naše GIS aplikacije su napravljene da pojednostave operacije, optimizuju tokove posla i smanje troškove, obezbeđujući da vaši projekti funkcionišu nesmetano i ekonomično.

Preciznost i Kvalitet

Preciznost je najvažnija u GIS-u, a GEOTAUR isporučuje. Radimo sa najvišim nivoom tačnosti u prostornim podacima, minimizirajući greške i održavajući kvalitet vaših rezultata.

Strateško Planiranje

Naša GIS rešenja podižu vaše procese planiranja, bilo da se radi o transportu, urbanom razvoju ili upravljanju resursima. Omogućavamo vam da strateško planirate, ublažavajući rizike i maksimizirajući uspeh.

Jasna Komunikacija

GEOTAUR je iskusan u obradi satelitskih snimaka,ovu tehnologiju koristimo za kreiranje topografskih karata, hidroloških karata, digitalnih modela terena, ortofoto fotografija i raznih drugih aplikacija.

Uvid u Realnom Vremenu

Ostanite ispred svih uz integraciju podataka u realnom vremenu. Naše GIS aplikacije vam nude prikaz na mestu i senzorske podatke, pružajući vam najnovije uvide za proaktivno donošenje odluka.

Pristupačnost i Saradnja

Saradnja ne poznaje granice sa GEOTAUR-ovim GIS rešenjima. Pristupite prostornim podacima i analizama sa bilo kog mesta, podstičući saradnju između članova tima, zainteresovanih strana i partnera, bez obzira na njihovu lokaciju.

Po Čemu Se Razlikujemo

GEOTAUR se ističe kao lider u inovacijama u GIS industriji, stalno istražujući nove horizonte kako bi doneli dodatnu vrednost našim klijentima. Izaberite GEOTAUR za vrhunske GIS usluge koje unapređuju vašu poslovnu prisutnost i omogućavaju uspešno vođenje projekata.

Ukoliko želite da saznate više o našim servisima, prezmite Geotaur brošuru klikom na dugme ispod.

Naše usluge

Usluge koje nudimo

TERRESTRIAL LASER SCANNING DATA PROCESSING 03R
Terestričko lasersko skeniranje i obrada podataka

Tehnologija laserskog skeniranja obezbeđuje brz i isplativ metod za dobijanje preciznijih i veoma detaljnih 3D modela potrebnih objekata.

VERTICAL OBLIQUE PHOTOGRAMMETRY 02R 1024x576 1
Fotogrametrija

Fotogrametrija je grana geodezije koja koristi digitalne foto/video podatke, za merenje i interpretaciju prostornih podataka. Ova tehnika pruža precizne informacije o položaju, visini i obliku objekata na Zemlji.

3d modeling bim slide

3D modelovanja i BIM

Koristeći različite tipove softvera Geotaur može kreirati inteligentne BIM 3D modele sa određenim nivoom detalja, od LOD 100 do LOD 400.

Potrebna vam je pomoć?

Uživamo u profesionalnim izazovima i uvereni smo da ćemo pronaći najbolje rešenje za naše klijente.