Mobilno i lasersko skeniranje iz vazduha

Primeri projekata

GEOTAUR poseduje veliko iskustvo u oblasti mobilnog laserskog skeniranja i laserskog skeniranja iz vazduha. Potpuno smo osposobljeni za sve faze projekata, od prikupljanja, preko obrade, do analize i prezentacije geoprostornih podataka.

Podaci dobijeni putem mobilnog i laserskog skeniranja iz vazduha, nalaze svoju primenu u izradi topografskih planova i karata, izradi informacionih sistema zgrada (BIM), mornaričkih mapa, geografskih informacionih sistema, u 3D modelovanju, prostornom i urbanističkom planiranju, upravljanju informacijama na postrojenjima i platformama, šumarstvu...

Avionski i mobilni lidarski sistemi predstavljaju brzu i tačnu metodu snimanja.

Video galerija

Da saznate više o našim servisima, preuzmite Geotaur brošuru

Servisi