Image Alt

X-PAD Suite

FUSION

Novi koncept softvera za obradu svih vrsta geoprostornih podataka sa realnom integracijom različitihinformacija.

X-PAD CalMaster

X-PAD CalMaster je sistem za proveru i kalibraciju građevinskih lasera, vrlo jednostavan za korišćenje. Merni instrumenti podležu svim vrstama okruženja i teškom uslovima rada. Sa X-PAD CalMaster-om, laseri su spremni za sledeći posao nakon par minuta.

ULTIMATE

Radi na Android uređajima, uvodi najnovije tehnologije u topografiju: potpuni 3D pri-kaz, pretvaranje vaših podataka u topografske karte, mogućnost za postavljanje ka-mere za uvećanu realnost, direktna razmena podataka sa ‘cloud’ platformama, korišćenje TPS-a, GNSS-a i drugih senzora, glasovne komande i još mnogo toga.