Image Alt

Drajfusi i Nosači

ZCA100

Drajfus nosač sa šrafom za GNSS antenu.

ZCA101

Drajfus nosač sa navlakom za prizmu.

ZCA102

Nosač prizme sa cevastom libelom i optičkim viskom, za precizno centrisanje.

ZTR101

Standardni drajfus bez optičkog viska, u crnoj boji.

ZTR103

Standardni drajfus sa optičkim viskom, u crnoj boji.

ZTR201

Ojačani drajfus bez optičkog viska, u crnoj boji.