Image Alt

Total Station Dodaci

ZMP100

Mini prizma sa vrhom i konstantom 0 koja odgovara štapu ZPC105.

ZPR100

Kružna prizma sa crvenim držačem, 0-ofset. Prizma ZTP100 za precizno viziranje za velike daljine može se naručiti zasebno.

ZRP1

Prizma 360 sa sunđerastom torbicom.

ZTM100

Samolepljive reflektujuće markice 6 x 6 cm. Za merenje dužina sa standardnim EDM-om.